Welkom » Toolbox » Leren
 • Een gezond lichaam, een gezonde levensstijl, levenskunst.
 • Kwaliteitsvoedsel voor lichaam, geest en ziel.
 • Noodzakelijke en nuttige vaardigheden en skills in ervaringsgerichte schoolprojecten.


Voor wie?
Kinderen vanaf 6 jaar


Programma - kennen en kunnen

Een gezond lichaam
je lichaam, een wonder —> er goed zorg voor dragen


Een gezonde levensstijl

 • geestelijk onderhoud en soepelheid: ontspannen, concentratieve meditatie, spelen, patroonherkenning, vraagstukken oplossen, opruimen, ordenen, mandala’s kleuren,…
 • beleefdheid, etiquette
 • (andere) preventieve maatregelen, tegen parasieten, o.m. teken, voorkomen van infecties,...


voorbij de geest
…naar het hart —> zelf-ontplooiing

Levenskunst

 • de weg van het Hart: schoonheid, goedheid, waarheid, Liefde (verbondenheid)
 • waardering en dankbaarheid
 • deugdelijkheid, zelfdiscipline
 • broederlijkheid, invoelingsvermogen, samenwerking
 • talentontwikkeling


Vaardigheden en skills

 • een muziekinstrument spelen (online gitaarles van Koen - gitaar referentiepagina van Bax)
 • zingen, chanten
 • vertellen en verhalen schrijven
 • lezen
 • rekenen
 • masseren
 • spelen(d) leren
 • ontdekken(d) leren
 • presenteren / spreekbeurt geven
 • samenwerken
 • plezier maken
 • sporten
 • turnen
 • vrij dansen
 • bevrijdend luisteren
 • interviewen
 • wetenschappelijk onderzoeken
 • brainstormen
 • synthetiseren
 • mindmappen
 • Engels verstaan, spreken en schrijven
 • Frans verstaan, spreken en schrijven
 • Duits, Spaans verstaan
 • lichaamstaal begrijpen
 • symbolen begrijpen
 • veilig in het verkeer voortbewegen, verkeersborden lezen
 • een computer bedienen
 • voortplanting en sexuele voorlichting in de wijde natuur
 • wassen: handwas en wasmachine
 • naaien: knopen aannaaien en met een naaimachine zelf kleding herstellen/maken
 • strijken
 • tuinieren
 • eten bereiden
 • EHBO
 • zich oriënteren met natuurelementen en kompas
 • plattegronden lezen
 • eenvoudige huis bouwen
 • overleven in een bos
 • kruiden herkennen en gebruiken in het eten en als therapie
 • dieren verzorgen
 • dingen opzoeken in de Bib en op Internet: Wikipedia, zoekmotoren,…
 • openbaar vervoer gebruiken
 • boerderijleven begrijpen
 • fabrieksleven begrijpen, waaronder de bio-industrie
 • cycli in de natuur begrijpen
 • met afval omgaan: composteren, recycleren en hergebruiken
 • tekenen en schilderen
 • verslavingen herkennen
 • disinformatie en media-indoctrinatie herkennen
 • omgaan met conflicten
 • vergeven
 • positief zelfbeeld opbouwen
 • goede doelen steunen
 • een goed levenspad uitstippelen en beroep kiezen
 • je oriënteren in plaats: school, huis, dorp, provincie, land, werelddeel, wereld, zonnestelsel, heelal
 • respect hebben, incl. voor het goede uit andere culturen, het leven in brede zin
 • je oriënteren in de tijd: ontstaan van de aarde, planten- en diersoorten
 • verschillende paden om eenheid en vrede te ervaren in jezelf
 • vertrouwen op je intuïtie/begeleiding
 • in structuur brengen
 • fietsen
 • paardrijden
 • lopen
 • kanovaren
 • typen
 • collages en woordzoekers maken
 • knutselen
 • boren
 • zagen
 • schroeven
 • opkomen voor jezelf
 • gereedschappen en apparaten kunnen gebruiken: fotoapparaat, camera, wasmachine, ...
 • ...

    Wat ontbreekt er volgens jou?

Reactie plaatsen

Reacties

Rita
een jaar geleden

Ik heb zelf ook veel geleerd door te reizen.
Daarnaast is het een goed idee om in plaats van mainstream TV naar Gaia.com of TedTalks te kijken.