• Een gezond lichaam, een gezonde levensstijl, levenskunst.
 • Kwaliteitsvoedsel voor lichaam, geest en ziel.
 • Noodzakelijke en nuttige vaardigheden en skills in ervaringsgerichte schoolprojecten.


Voor wie?
Kinderen vanaf 6 jaar


Programma - kennen en kunnen

Een gezond lichaam
je lichaam, een wonder —> er goed zorg voor dragen


Een gezonde levensstijl

 • geestelijk onderhoud en soepelheid: ontspannen, concentratieve meditatie, spelen, patroonherkenning, vraagstukken oplossen, opruimen, ordenen, mandala’s kleuren,…
 • beleefdheid, etiquette
 • (andere) preventieve maatregelen, tegen parasieten, o.m. teken, voorkomen van infecties,...


voorbij de geest
…naar het hart —> zelf-ontplooiing

Levenskunst

 • de weg van het Hart: schoonheid, goedheid, waarheid, Liefde (verbondenheid)
 • waardering en dankbaarheid
 • deugdelijkheid, zelfdiscipline
 • broederlijkheid, invoelingsvermogen, samenwerking
 • talentontwikkeling


Vaardigheden en skills

 • een muziekinstrument spelen (online gitaarles van Koen - gitaar referentiepagina van Bax)
 • zingen, chanten
 • vertellen en verhalen schrijven
 • lezen
 • rekenen
 • masseren
 • spelen(d) leren
 • ontdekken(d) leren
 • presenteren / spreekbeurt geven
 • samenwerken
 • plezier maken
 • sporten
 • turnen
 • vrij dansen
 • bevrijdend luisteren
 • interviewen
 • wetenschappelijk onderzoeken
 • brainstormen
 • synthetiseren
 • mindmappen
 • Engels verstaan, spreken en schrijven
 • Frans verstaan, spreken en schrijven
 • Duits, Spaans verstaan
 • lichaamstaal begrijpen
 • symbolen begrijpen
 • veilig in het verkeer voortbewegen, verkeersborden lezen
 • een computer bedienen
 • voortplanting en sexuele voorlichting in de wijde natuur
 • wassen: handwas en wasmachine
 • naaien: knopen aannaaien en met een naaimachine zelf kleding herstellen/maken
 • strijken
 • tuinieren
 • eten bereiden
 • EHBO
 • zich oriënteren met natuurelementen en kompas
 • plattegronden lezen
 • eenvoudige huis bouwen
 • overleven in een bos
 • kruiden herkennen en gebruiken in het eten en als therapie
 • dieren verzorgen
 • dingen opzoeken in de Bib en op Internet: Wikipedia, zoekmotoren,…
 • openbaar vervoer gebruiken
 • boerderijleven begrijpen
 • fabrieksleven begrijpen, waaronder de bio-industrie
 • cycli in de natuur begrijpen
 • met afval omgaan: composteren, recycleren en hergebruiken
 • tekenen en schilderen
 • verslavingen herkennen
 • disinformatie en media-indoctrinatie herkennen
 • omgaan met conflicten
 • vergeven
 • positief zelfbeeld opbouwen
 • goede doelen steunen
 • een goed levenspad uitstippelen en beroep kiezen
 • je oriënteren in plaats: school, huis, dorp, provincie, land, werelddeel, wereld, zonnestelsel, heelal
 • respect hebben, incl. voor het goede uit andere culturen, het leven in brede zin
 • je oriënteren in de tijd: ontstaan van de aarde, planten- en diersoorten
 • verschillende paden om eenheid en vrede te ervaren in jezelf
 • vertrouwen op je intuïtie/begeleiding
 • in structuur brengen
 • fietsen
 • paardrijden
 • lopen
 • kanovaren
 • typen
 • collages en woordzoekers maken
 • knutselen
 • boren
 • zagen
 • schroeven
 • opkomen voor jezelf
 • gereedschappen en apparaten kunnen gebruiken: fotoapparaat, camera, wasmachine, ...
 • ...

    Wat ontbreekt er volgens jou?

Reactie plaatsen

Reacties

Rita
5 jaar geleden

Ik heb zelf ook veel geleerd door te reizen.
Daarnaast is het een goed idee om in plaats van mainstream TV naar Gaia.com of TedTalks te kijken.