Wat zijn mantra's en hoe worden ze gebruikt binnen Tantra?

Het woord mantra komt van het Sanskrit mantrana, dat suggestie of advies betekent.
Een mantra suggereert betekenis aan ons met de zintuigen verbonden verwerkend complex van indrukken, gevoelens en gedachten, dat wij geest of verstand noemen (Engels: mind).
Daarnaast is een mantra ook energie van bepaalde frequenties, die een eigen patroon vormen met een krachtveld van vibraties, dat verschillende intonaties (stemmingen) creëert.
Deze frequenties en de erdoor gecreëerde stemmingen beïnvloeden onze sympathische en parasympathische zenuwsystemen, die als een fijn netwerk verspreid liggen rond onze interne organen. Het sympathisch systeem genereert de neuromotorieke respons en beïnvloedt ook de twee hemisferen van de hersenschors.
In de linkerhersenhelft van de mens wordt de mantra-idee woordelijk verwerkt.
In de rechterhersenhelft wordt de mantra door zijn stemmingen gevoelsmatig verwerkt.
Mantra’s chanten gaat verder dan een suggestie of een idee. Het is een methode om in contact te treden met het zelf, met zijn essentie.
Mantra's worden gebruikt in religieuze activiteiten, voor heling, spirituele groei, voor zuivering, bij het maken van offers om gunsten te verkrijgen, enz. 

 

Waar komen mantra's oorspronkelijk vandaan?

Mantra’s werden niet gecreëerd in een normale bewustzijnsstaat zoals wij die vandaag kennen, maar werden door yogi’s en Vedische zieners (rishi’s) gehoord in een hogere staat van bewustzijn, turiya genoemd. Deze bewustzijnsstaat werd ervaren door deze schrijvers, dichters, componisten en artiesten gedurende hun creatieve activiteiten. 
Later werden de mantra’s verzameld en gebundeld tot de Veda’s door de vier discipelen van de wijze Vyasa.
De oorsprong van mantra’s is met andere woorden vanuit een hoger bewustzijn.
Wanneer ze beoefend worden herleeft men de verzamelde ervaringen van alle voorbije levens en verschijnt de betekenis van de mantra.

Wat is het effect van mantra's?

Omdat ze werden geproduceerd door een hoger bewustzijn, brengen zij  eenieder die ze beoefent naar dezelfde staat waarin zij zijn ontstaan.

Met diverse verlangens (intenties) als basis is het beoogde resultaat om te
- communiceren
- manifesteren
- aanroepen/inzetten
- materialiseren
- uitlokken van emoties
- helen
- inspireren
- dynamiseren
en
- het bewustzijnsniveau te verhogen


Welke soorten mantra's zijn er?

Er zijn vier categorieën van mantra’s:
1. Mantra’s die de Waarheid uitleggen
2. Mantra’s die adviseren
3. Mantra’s die een bepaalde emotionele staat teweegbrengen
4. Helende mantra’s

In Tantra vindt men een enorme collectie van deze vier soorten mantra’s:

De 10 karma’s van mantra’s:

1. Shanti karma: voor het bevrijden van ziektes, psychologische problemen, angsten, illusies, milieu- en andere wereldse problemen + alle mantra’s die gebruikt worden zonder verlangen naar beloning, macht of gehechtheid.

2. Isambhan (verlammend) karma: om de beweging van een levend wezen of ding te stoppen.

3. Mohan (aantrekkend) karma: om een mens of dier aan te trekken.

4. Uchchatan: om het mentaal evenwicht van een levend wezen te verstoren.

5. Vashikaran: om iemand als een slaaf te besturen.

6. Akarshan: om iemand aan te trekken die ver weg woont.

7. Jrambhan: om gedrag in een bepaalde richting te sturen.

8. Vidweshan: om tweedracht te zaaien.

9. Maran: om iemand te doden.

10. Pushti karma (paustik): om iemands rijkdom, naam, faam, status, macht e.d. te vergroten.

De 10 karma’s zijn afhankelijk van tijd en plaats, waarbij het duidelijk moge zijn dat voor de mantra's waarmee we ons willen bezighouden (die met Shanti karma) quasi altijd mogen beoefend worden. 

 


Is het ritme van mantra chanting belangrijk?

Naast de uitspraak en de melodie vormt ook het ritme een aandachtspunt bij het chanten van mantra’s. Hoe sneller men chant, hoe sneller de geest, hartslag en ademhaling. Dit is goed voor rusteloze geesten, en de ontspanning treedt nadien in. 
Trage ritmes creëren dezelfde continue vibratie, maar vertragen de geest, het hart en de ademhaling. De ontspanning treedt reeds in tijdens het chanten.

Is de juiste uitspraak van mantra's belangrijk?

Uitspraak verschilt wel eens van land tot land en van taal tot taal. Toch blijft de werking behouden. 

Is de attitude van de aspirant belangrijk?

De mantra die voor persoonlijke spirituele groei gebruikt wordt, zal zeker helpen. Maar als een mantra voor iemand anders wordt gebruikt, dan hebben beiden daar nut van.

Wat zijn goede plaatsen voor mantra sadhana?

Plaatsen in de natuur, vooral met veel negatieve ionen (pranische energie) zijn uitermate geschikt. Maar eigenlijk kan je overal chanten.


Wat is een goede ondergrond voor mantra sadhana?

Een mat uit kusha gras, schapenvacht, of een houten stoel vormt een goede ondergrond om op te zitten.


Hoe doet men japa: mantra sadhana met een mala (rozenkrans)?

In Tantra wordt een snoer met 108 kralen (mala of rozenkrans) gebruikt om ‘japa’ te doen: het herhalen van een mantra voor een bepaald aantal keren.
Japa kan luidop of in stilte worden gedaan, met een mantra, naam van een godheid of een bija (zaad)mantra.
Men gebruikt duim en middelvinger van de rechterhand om per kraal de mantra te chanten. De wijsvinger wordt als onrein beschouwd.
Komt men bij de hoofdkraal (die God voorstelt), dan keert men in omgekeerde volgorde terug.
Doorgaans wordt japa beoefend met lage stem op monotone wijze.