TEAL center Q&A

 1. Wat is TEAL?
 2. Wat is het TEALcenter?
 3. Wat is de achterliggende visie?
 4. Wie werken mee aan het TEALcenter?
 5. Wat is de status van het TEALcenter?
 6. Wat zijn de basiskenmerken van het TEALcenter?
 7. Waarom is het TEALcenter open source?


1. Wat is TEAL?

TEAL is de afkorting voor Transformerend Eco-Artistiek Leven. Daarmee wordt de overgang bedoeld naar een duurzame en verrijkende samenleving voor iedereen, waarbij dus rekening gehouden wordt met de ecologie op een holistische, organische, én artistieke manier. Het leven is er om gevierd te worden!


TEAL is ook een samenwerkingsfilosofie, voorgesteld door managementadviseur Frederic Laloux, die uitgaat van heelheid, zelfsturing en de samenleving als ecosysteem van elkaar versterkende partners. Tot slot is teal ook het Engelse woord voor de kleur 'appelblauwzeegroen'.

2. Wat is het TEALcenter?

Het TEALcenter is een grotendeels circulair gebouw dat een hefboom wil zijn in de transitie naar een duurzame en verrijkende samenleving door een centrum te vormen waar een community zich kan bezighouden met co-leren en co-werken rond welzijn en vernieuwende thema's die de veerkracht van de community verhogen. Het TEALcenter biedt ruimte voor het geven van workshops, de beoefening van een grote waaier van activiteiten waaronder opleiding en onderzoek, preventieve gezondheidszorg, repair ateliers, art studio's, yoga, dans en muziek, het delen van diensten en goederen...
Naast eco-innovatie is er ook ruimte voor sociale innovatie met efficiënt en hartelijk management.

3. Wat is de achterliggende visie?

Er is in onze snel veranderende, geïnformatiseerde samenleving behoefte aan meer plaatsen waar mensen face-to-face kunnen samenkomen om te co-leren en te co-werken: hubs voor transitie en levenskunst in actie, ook wel bekend als co-working spaces en eco-community centers. Wereldwijd is er een groeiende behoefte aan dergelijke workshops- en co-workingruimtes, o.m. door de toename van het aantal creatieve professionals, mensen die van thuis uit werken, transitiegroepen, freelancers en kleine zelfstandigen, door de behoefte aan meer flexibiliteit en omwille van kostenbesparing.

Netwerk Bewust Verbruiken biedt een overzicht van coworking-plekken, hackerspaces en fablabs in Vlaanderen en Brussel waar infrastructuur en kennis gedeeld worden door freelancers, ondernemers en werknemers van bedrijven
.

Een oplossing om snel en milieuvriendelijk te (ver)bouwen met recuperatiematerialen.

Vernieuwend is hier het gebruik van een prefab bouwmethode met economische en ecologische voordelen, in combinatie met een manier om allerlei ‘afval-bouwmaterialen' te recupereren en te verwerken in verwisselbare modules. 

 

4. Wie werken mee aan het TEALcenter?

Het TEAcenter project wordt gecoördineerd door Made with Love Projects vzw, in samenwerking met diverse innovatieve partners, waaronder: Komosie (koepel sociale ondernemers en van de Kringwinkels), Provinciaal innovatiecentrum Kamp C, eco-architecten Roy Regalado, Bruce Douglas en tekenaar Francesco Mazzoni, natuurlijke bouwmaterialenspecialisten zoals Wolf Jordan, BeBamboo en Oprins (bamboe) en diverse vrijwilligers voor de bouw en artistieke afwerking. Wil jij ook meebouwen aan een positieve toekomst? Neem contact op met mwl@telenet.be

5. Wat is de status van het TEALcenter?

Het TEALcenter project werd op 4 mei 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw na positief advies door een multidisciplinaire jury aangesteld door OVAM, dat de projecten overziet.
Dit betekent dat we een prototype zullen kunnen bouwen van ten minste één (verlengbare) octagon, voor een proof-of-concept van de belangrijkste elementen:
- gebruik van gerecupereerde materialen (steigerhout, recuperatieramen, -deuren, -serres, tegel- en natuursteen-afval,...)
- mogelijkheid om er diverse innovatieve activiteiten te organiseren
- artistieke, ambachtelijke afwerking (binnen en buiten, met voorbeelden van upcycling)
- integratie van een hernieuwbaar energiesysteem met energie-opslag
- modulair, d.w.z. met onderling verwisselbare wanden
- schaalbaar, d.w.z. dat een TEALcenter bv. verlengbaar is
- snel monteerbaar en demonteerbaar
 

(foto) Een TEALcenter is een plaats voor eco-innovatie en sociale innovatie, waar gelijkgezinden elkaar kunnen ontmoeten, samen leren en samenwerken. 


6. Wat zijn de basiskenmerken van het TEALcenter?

TEALcenters zijn modulair, schaalbaar, circulair en duurzaam.

TEALcenters zijn modulair: de basiscomponent bestaat uit een octagoon met zijden van 4 tot 10 meter, waarvan de dragende structuur uit een aluminium of houten frame bestaat. Elke wand wordt opgebouwd uit wandpanelen die een breedte hebben van 1 meter en een hoogte van .
Het ‘duo-model’ TEALCenter bestaat uit 2 octagonen, verbonden met een tunnelserre.

TEALcenters zijn schaalbaar: een volledig geïntegreerd eco-community center bestaat uit een grote rechthoek van 26 x 10 meter met daarin verwerkt 3 octagonen met zijdes van 4 tot 5,2 meter en 2 gerecupereerde serres van 8 x 4 meter. 
Dankzij de dragende structuur van ytong kan toch 4 verdiepen hoog gebouwd worden.

TEALcenters zijn grotendeels circulair: naast natuurlijke materialen, maken we ook gebruik van gerecupereerde ramen en deuren, balken, tegels, natuursteen, flessen e.d.  Mede door de inzet van verschillende kunstenaars en ambachtslieden zal het eindresultaat er veel organischer en creatiever uitzien dan de schetsen. 
Dankzij het gebruik van gerecycleerde industriële serres wordt de natuur binnen uitgenodigd. De serres dienen voor voedselvoorziening en verfraaiing of als luchtsluis, verwarmingssysteem, extra art-studio en vergaderruimte naast de keuken.

TEALcenters zijn duurzaam: doordat ze grotendeels gebruik maken van recuperatiematerialen en duurzame grondstoffen die 100% kunnen gerecycleerd worden en/of composteerbaar zijn, verkleinen TEALcenters de afvalberg. Kalkhennep draagt zelfs bij tot grotere CO2-opname en stimuleert tal van andere nuttige toepassingen. De goede isolatienormen van ytong en kalkhennep verlagen het energieverbruik. Het hernieuwbare energiesysteem op zonnepanelen met opslag van elektriciteit in een batterij is in staat om het center autonoom van de nodige energie te voorzien.    


7. Waarom is het TEALCenter open source?

Het bestuur van Made with Love Projects vzw ontwikkelt sedert 1989 hefbomen die bijdragen tot een verrijkende, duurzame samenleving. Wij waren actief betrokken bij:

 • de vertaling en verspreiding van informatie over duurzame ontwikkeling via Worldwatch Europe (Worldwatch Institute, Pauli Publishing)
 • de top van Rio in 1991 (EcoGraphics)
 • het eerste ecologische beleggingsfonds van België (Ecotopia, KBC Eco Fund)
 • de eerste eco-fabriek van de wereld (Ecographics, Ecover)
 • het eerste eco-huis (met circulaire kenmerken) van België (Ecotopia)
 • het eerste internationale eco-consumptieproject (de Ecotopia Box, met steun van de Europese Commissie)
 • het eerste Europese multi-stakeholder platform voor samenwerking rond duurzame ontwikkeling
  (EPE, met steun van de Europese Commissie)
 • de ontwikkeling van Europese en mondiale normen voor milieubeheer in kleine en grote bedrijven (EMAS, ISO 14000 series, i.s.m. EPE en het Wuppertal Institut)
 • de implementatie van de eerste zero-emissions eco-management-systemen voor een transnational (Ecotopia, Van Melle)
 • medewerking aan de doorbraak van zonne-energie in Vlaanderen (IZEN)
 • het Vredeshuis Netwerk (met steun van het Ministerie van Cultuur)
 • de organisatie van integraal gezondheids- en transitiefestival Body & Soul (6 edities, + 375 workshops, van permacultuur en verticaal tuinieren tot preventieve gezondheidszorg)
 • eco-community curriculum ontwikkeling in 38 scholen
 • de oprichting van WISE (Worldwide Integral Sustainability Expertise) Observatorium (Made with Love Projects - mede-oprichter)
 • de ontwikkeling van een snelbouw, circulair eco-community center (Made with Love Projects - projectleider)
 • de ontwikkeling van een Europees netwerk van eco-ondernemers (REconomy)

Hieruit mag blijken dat Made with Love Projects vzw VISIE-GEDREVEN én PRAKTISCH onderneemt, met als doel bij te dragen aan een verrijkende, duurzame samenleving voor iedereen.
Vandaar dat wij de plannen van de diverse modellen TEALcenters gratis aan iedereen die dat wenst ter beschikking zullen stellen.

NIEUW! Het TEALcenter heeft nu een eigen website!  Bezoek ons op www.tealcenter.org!

NIEUW! Het TEALcenter is nu ook te huur!

Voor meer info, contacteer Garsett Larosse (projectleider)
mwl@telenet.be