Wat schreef Abbé Antoine Delmas over Rennes-les-Bains?

Abbé Antoine Delmas was een priester die van 1672 tot 1732 de pastoor was van Rennes-les-Bains, een dorp in het zuiden van Frankrijk dat bekend staat om zijn warmwaterbronnen. Delmas was een geleerde man die veel interesse had voor de geschiedenis en de archeologie van zijn streek. Hij schreef een manuscript met de titel "Antiquités des bains de Montferrand communément appelés les bains de Rennes" (Oudheden van de baden van Montferrand, gewoonlijk de baden van Rennes genoemd), waarin hij verslag deed van zijn ontdekkingen en observaties.

Delmas beschreef in zijn manuscript de overblijfselen van oude gebouwen, munten, urnen, beelden en inscripties die hij vond of zag in de omgeving van de baden. Hij vermoedde dat de Romeinen en de Kelten deze plaats hadden bewoond en gebruikt voor hun genezing en verering. Hij citeerde ook verschillende bronnen, zoals Caesar, Catel en Pavillon, om zijn beweringen te ondersteunen of te vergelijken. Hij toonde ook zijn kennis van de natuurlijke eigenschappen van het water, het gesteente en het metaal die hij aantrof. Hij maakte zelfs enkele alchemistische opmerkingen over het kwikzilver en het zout dat hij in het water zag.

Delmas schreef zijn manuscript in 1709, toen hij 65 jaar oud was. Hij droeg het op aan zijn vriend en collega Jean-François de Montégut, die ook een verzamelaar en een kenner was van antieke munten. Delmas stierf in 1732 en liet zijn manuscript na aan zijn opvolger, die het op zijn beurt doorgaf aan zijn erfgenamen. Het manuscript werd uiteindelijk geschonken aan de Société des Antiquaires de France in 1933 door dokter Courrent, die er een kopie van had gemaakt. Het manuscript is nu een belangrijk document voor de studie van de geschiedenis en de mysteries van Rennes-les-Bains.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.