De Priorij van Sion is een vermeende geheime organisatie die beweert af te stammen van de Tempeliers en de beschermers te zijn van de bloedlijn van Jezus Christus en Maria Magdalena. Volgens sommige bronnen zou deze bloedlijn voortgezet zijn door de Merovingische koningen van Frankrijk, die in de middeleeuwen regeerden. De Priorij van Sion zou onder leiding hebben gestaan van beroemde figuren zoals Leonardo da Vinci, Isaac Newton en Victor Hugo.

De schat van Rennes-les-Bains zou te maken hebben met het mysterieus dorp in Zuid-Frankrijk, Rennes-le-Château, waar in de 19e eeuw een priester genaamd Béringer Saunière plotseling rijk werd na het vinden van enkele oude documenten in zijn kerk. Sommigen denken dat hij een geheime schat ontdekte, misschien wel de Heilige Graal of het bewijs van de bloedlijn van Jezus. Anderen denken dat hij betrokken was bij een samenzwering of een hoax.

Er is veel gespeculeerd over de relatie tussen de Priorij van Sion en de schat van Rennes-les-Bains, vooral na het verschijnen van boeken zoals Het heilige bloed en de heilige graal (1982) en De Da Vinci Code (2003), die beide gebaseerd zijn op de theorie dat Jezus en Maria Magdalena nakomelingen hadden die door de Priorij van Sion werden beschermd. Deze boeken hebben veel belangstelling gewekt voor het onderwerp, maar ook veel kritiek gekregen van historici en theologen, die stellen dat er geen betrouwbaar bewijs is voor deze beweringen.

Het is dus moeilijk om te zeggen wat waar is en wat niet over de Priorij van Sion en de schat van Rennes-les-Bains. Het zijn fascinerende onderwerpen die veel ruimte laten voor verbeelding en fantasie, maar ook voor onderzoek en analyse. Het is aan jou om je eigen mening te vormen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Priorij_van_Sion
https://spiritueleteksten.nl/heilige-graal/renne-le-chateau-de-priorij-van-sion-beringer-de-sauniere-en-de-bloedlijn-van-jezus/
https://renneslechateaumysterie.be/prieure_sion.php


Pierre Plantard

Pierre Plantard werd geboren in 1920 in Parijs, als zoon van een butler en een conciërge. Hij verliet de school op 17-jarige leeftijd en werd sacristan in een kerk. Hij raakte betrokken bij verschillende extreemrechtse en antisemitische organisaties, zoals de Franse Unie, de Franse Nationale Vernieuwing en de Alpha Galates. Hij schreef brieven aan maarschalk Pétain, de leider van het collaborerende Vichy-regime, waarin hij een "verschrikkelijke vrijmetselaars- en joodse samenzwering" aan de kaak stelde. Hij werd ook veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor het overtreden van het verbod van de Duitse autoriteiten om zijn groep Alpha Galates op te richten.

Maar Pierre Plantard is vooral bekend geworden als de belangrijkste bedenker van de hoax van het Priorij van Sion, waarmee hij vanaf de jaren zestig beweerde dat hij een afstammeling was van de Merovingische koning Dagobert II en de "Grote Monarch" die door Nostradamus was voorspeld. Hij fabriceerde een reeks valse documenten, bekend als de Geheime Dossiers van Henri Lobineau, waarin hij zijn genealogie en zijn banden met een geheim genootschap dat zich het Priorij van Sion noemde, probeerde te bewijzen. Hij gebruikte ook verschillende pseudoniemen, zoals Varran de Verestra, Pierre De France, Chyren en Pierre Plantard de Saint-Clair. Hij beweerde ook dat hij de ware erfgenaam was van de schat van Rennes-le-Château, een mysterie dat veel belangstelling wekte bij esoterici en avonturiers.

Pierre Plantard stierf in 2000 in Colombes, zonder ooit zijn claims te hebben bewezen of ingetrokken. Hij wordt tegenwoordig in Frankrijk algemeen beschouwd als een oplichter en een fantast. Zijn hoax van het Priorij van Sion heeft echter veel invloed gehad op de populaire cultuur, met name op boeken zoals De Da Vinci Code van Dan Brown, die zijn verzonnen verhaal overnamen als basis voor een spannende thriller.

Joshua en Sarah

Zijn Joshua en Sarah kinderen van Jezus en Maria Magdalena?

Is het mogelijk dat Jezus, de zoon van God, een menselijke relatie had met Maria Magdalena, een van zijn trouwste volgelingen en zoals sommigen beweren ook zijn spirituele partner? En zo ja, hebben zij samen kinderen gekregen die hun bloedlijn hebben voortgezet?

Er zijn verschillende bronnen die deze hypothese ondersteunen of tegenspreken. Sommige zijn gebaseerd op historische documenten, andere op religieuze tradities of esoterische theorieën. In dit blogbericht zullen we enkele van de meest bekende en controversiële argumenten voor en tegen de afstamming van Jezus en Maria Magdalena bespreken.

Een van de belangrijkste bronnen die het idee van een huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena ondersteunt, is het zogenaamde Evangelie van Filippus, een gnostisch geschrift uit de tweede of derde eeuw na Christus. Daarin wordt Maria Magdalena beschreven als de metgezel of bruid van Jezus, die hem vaak kuste. Ook wordt gesuggereerd dat zij meer inzicht had in zijn leer dan de andere apostelen.

Een andere bron die in dezelfde richting wijst, is het Evangelie van Maria, ook een gnostisch geschrift uit dezelfde periode. Daarin wordt Maria Magdalena afgebeeld als de leider van de vroege christelijke gemeenschap na de dood van Jezus. Zij zou de enige zijn die een visioen had ontvangen van de verrezen Christus, die haar geheime kennis had onthuld. De andere apostelen zouden jaloers zijn geweest op haar autoriteit en haar rol als getuige betwisten.

Deze twee evangeliën maken echter geen expliciete vermelding van een eventuele zwangerschap of kinderen van Maria Magdalena. Daarvoor moeten we ons wenden tot andere, meer speculatieve bronnen, zoals de legende van de Heilige Graal, de Priorij van Sion of het boek De Da Vinci Code. Volgens deze bronnen zou Maria Magdalena na de kruisiging van Jezus naar Frankrijk zijn gevlucht, waar zij twee kinderen zou hebben gebaard: Joshua en Sarah. Zij zouden de voorouders zijn geweest van een geheime dynastie die zich vermengde met de Merovingische koningen en die tot op de dag van vandaag zou bestaan.

Deze beweringen zijn echter niet gebaseerd op betrouwbaar historisch bewijs, maar op fantasievolle interpretaties, vervalsingen of fictie. Er is geen enkel document dat aantoont dat Maria Magdalena ooit in Frankrijk is geweest, laat staan dat zij daar kinderen heeft gekregen. Er is ook geen genetisch bewijs dat een link aantoont tussen Jezus en Maria Magdalena en een bepaalde familie of groep mensen.
Maar misschien was het nu net dat dat Saunière zou kunnen gevonden hebben in zijn kerk...
Feit is dat hij na een vondst in de buurt van zijn kerk een reis maakte naar het Vaticaan en nadien over veel geld beschikte dat de renovatie van de kerk mogelijk maakte. Daarbij werd gebruik gemaakt van diverse interessante symbolen die op verholen wijze de ware toedracht zouden vertellen...

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.