Welke voorwerpen werden aangetroffen uit archeologische vondsten in Rennes-les-Bains?


Wist je dat Rennes-les-Bains ook een rijke archeologische geschiedenis heeft? In dit blogbericht vertel ik je meer over de voorwerpen die werden aangetroffen uit archeologische vondsten in Rennes-les-Bains en wat ze ons vertellen over het verleden van deze plek.

Een van de oudste archeologische vondsten in Rennes-les-Bains is een bronzen beeldje van een stier, dat dateert uit de 6e of 5e eeuw voor Christus. Het beeldje werd gevonden in de buurt van de bron van de Sals, die door de Kelten werd vereerd als een heilige plaats. De stier was een symbool van vruchtbaarheid en kracht, en werd waarschijnlijk geofferd aan de goden van het water. Het beeldje is nu te zien in het Musée des Beaux-Arts in Carcassonne.

Een andere belangrijke archeologische vondst in Rennes-les-Bains is een verzameling van meer dan 200 Romeinse munten, die werden ontdekt in 1888 door de priester Henri Boudet, die ook de auteur was van het raadselachtige boek La Vraie Langue Celtique et le Cromleck de Rennes-les-Bains. De munten dateren uit de 1e tot de 4e eeuw na Christus en tonen verschillende keizers en goden. Ze getuigen van de aanwezigheid van de Romeinen in Rennes-les-Bains, die de warmwaterbronnen gebruikten voor hun thermen en hun genezing. De munten zijn nu te zien in het Musée de la Monnaie in Parijs.

Een recentere archeologische vondst in Rennes-les-Bains is een stenen sarcofaag, die werd opgegraven in 2004 door een team van archeologen onder leiding van Michel Vallet. De sarcofaag dateert uit de 6e of 7e eeuw na Christus en bevatte de resten van een vrouw, die waarschijnlijk een lokale edelvrouw was. De sarcofaag was versierd met christelijke symbolen, zoals een kruis en een vis, en had ook sporen van rode verf. De sarcofaag is nu te zien in het Musée Archéologique du Biterrois in Béziers.

Zoals je kunt zien, heeft Rennes-les-Bains een fascinerende archeologische geschiedenis, die nog lang niet volledig is onthuld. Wie weet wat voor schatten er nog verborgen liggen onder de grond of in het water? Als je zelf een archeologische vondst doet in Rennes-les-Bains, of elders in Frankrijk, moet je dat altijd melden bij de bevoegde autoriteiten, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of Portabe Antiquities of the Netherlands (PAN). Dit is wettelijk verplicht en helpt om het culturele erfgoed te beschermen en te bestuderen.

Bronnen:

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/wat-gebeurt-er-met-archeologische-vondsten
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
- https://archeologieonline.nl/artikelen/regels-voor-opgraven-en-vondsten

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.