De cromlech van Rennes-les-Bains is een stenen cirkel die zich bevindt in de gemeente Rennes-les-Bains in het departement Aude in Frankrijk. De cromlech is gelegen op een heuveltop aan de rand van het dorp, op ongeveer 300 meter boven de zeespiegel.

De cromlech bestaat uit een cirkel van 22 staande stenen, die een diameter hebben van ongeveer 25 meter. De stenen zijn gemaakt van kalksteen en hebben een hoogte van ongeveer 1 tot 2 meter. De stenen zijn niet allemaal even hoog of even breed, en ze zijn ook niet allemaal even goed bewaard gebleven.

De ouderdom van de cromlech is niet precies bekend, maar wordt geschat op ongeveer 5.000 jaar. De cromlech is waarschijnlijk gebouwd door de neolithische bevolking van de regio, die zich bezighield met landbouw en veeteelt.

De cromlech van Rennes-les-Bains is een belangrijke archeologische vindplaats. De cirkel is goed bewaard gebleven en biedt een unieke kijk op de religieuze en culturele gebruiken van de neolithische bevolking van de regio.

De cromlech is een populaire toeristische attractie. De cirkel is vrij toegankelijk en kan bezocht worden via een wandelpad dat vanuit het dorp begint.

De cromlech van Rennes-les-Bains is ook het onderwerp van veel speculaties en complottheorieën. Sommige mensen geloven dat de cirkel een belangrijke rol speelt in de legende van de schat van Rennes-le-Château. De schat zou zich volgens deze legende bevinden in een ondergrondse tunnel die onder de cromlech zou lopen. Er is echter geen bewijs voor het bestaan van deze schat.

De cromlech van Rennes-les-Bains is een mysterieuze en fascinerende plek. De cirkel heeft een rijke geschiedenis en is een belangrijke archeologische vindplaats.


De functie van de cromlech van Rennes-les-Bains is niet met zekerheid bekend. Er zijn verschillende hypotheses, maar geen van deze hypotheses is definitief bewezen.

Een mogelijke functie is dat de cromlech een religieuze functie had. De neolithische bevolking van de regio was polytheïstisch en vereerde verschillende goden en godinnen. De cromlech zou dan een plek kunnen zijn geweest waar deze goden en godinnen werden aanbeden.

Een andere mogelijke functie is dat de cromlech een astronomische functie had. De stenen van de cirkel zouden dan gebruikt kunnen zijn om de beweging van de zon, de maan en de sterren te volgen.

Een derde mogelijke functie is dat de cromlech een sociale functie had. De cirkel zou dan een plek kunnen zijn geweest waar de neolithische bevolking samenkwam om te feesten, te dansen en te vieren.

Het is ook mogelijk dat de cromlech meerdere functies had. Het zou kunnen zijn dat de cirkel zowel een religieuze, astronomische als sociale functie had.

Er zijn enkele aanwijzingen die suggereren dat de cromlech een religieuze functie had. Zo is er in de buurt van de cromlech een bron gelegen die in de oudheid als heilig werd beschouwd. Ook zijn er in de omgeving van de cromlech verschillende grafheuvels gevonden, wat erop kan wijzen dat de plaats een belangrijke rol speelde in de begrafenisrituelen van de neolithische bevolking.

Er zijn ook aanwijzingen die suggereren dat de cromlech een astronomische functie had. Zo is de cirkel zo geplaatst dat de zon op bepaalde dagen van het jaar precies door het midden van de cirkel schijnt. Ook zijn er in de omgeving van de cromlech verschillende heuvels en bergen gelegen die de zon en de maan kunnen blokkeren op bepaalde dagen van het jaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.