Heeft Leonardo da Vinci iets te maken met de priorij van sion? Dit is een vraag die veel mensen zich stellen sinds de publicatie van de bestseller De Da Vinci Code van Dan Brown. In dit boek wordt beweerd dat Leonardo da Vinci een van de grootmeesters was van een geheim genootschap dat de afstammelingen van Jezus Christus en Maria Magdalena beschermde. Maar hoeveel waarheid zit er in deze bewering?

De priorij van sion is een fictieve organisatie die bedacht is door de Fransman Pierre Plantard in de jaren vijftig. Plantard wilde zichzelf voorstellen als een afstammeling van de Merovingische koningen, die volgens hem weer afstamden van Jezus en Maria Magdalena. Om zijn claim te ondersteunen, maakte hij samen met zijn handlanger Philippe de Chérisey valse documenten en schatkaarten, die hij deponeerde bij de Nationale Bibliotheek van Frankrijk. In deze documenten noemde hij een lijst van illustere grootmeesters van de priorij van sion, waaronder Leonardo da Vinci.

Plantard baseerde zich op schatgraversverhalen die rondgingen over het dorpje Rennes-le-Chateau in Zuid-Frankrijk. Daar zou een priester, Bérenger Saunière, in de negentiende eeuw een geheime schat hebben gevonden, die mogelijk te maken had met het heilige bloed van Jezus. Plantard beweerde dat Saunière lid was van de priorij van sion en dat hij de schat had gebruikt om zijn kerk te versieren met mysterieuze symbolen.

De verhalen over de priorij van sion werden populair gemaakt door de schrijver Gérard de Sède, die samenwerkte met Plantard en de Chérisey. Hij publiceerde twee boekjes over Rennes-le-Chateau, waarin hij de valse documenten en schatkaarten opnam. Deze boekjes trokken de aandacht van de Britse journalist Henry Lincoln, die er een documentaire en een boek over maakte, samen met Michael Baigent en Richard Leigh. Hun boek, Holy Blood - Holy Grail, verscheen in 1982 en werd een internationale bestseller. Het boek suggereerde dat de priorij van sion een eeuwenoud geheim bewaarde over de afstamming van Jezus en Maria Magdalena, die mogelijk nog levende nakomelingen hadden.

Dan Brown baseerde zich grotendeels op Holy Blood - Holy Grail voor zijn thriller De Da Vinci Code, die in 2003 verscheen. Hij nam veel elementen over uit het boek, zoals het idee dat Leonardo da Vinci codes en aanwijzingen had verborgen in zijn kunstwerken, die naar het geheim van de priorij van sion leidden. Hij voegde er ook zijn eigen fantasie aan toe, zoals het personage van Sophie Neveu, die een afstammelinge zou zijn van Jezus en Maria Magdalena.

De Da Vinci Code werd een wereldwijd fenomeen, maar ook een bron van controverse. Veel mensen waren gefascineerd door het idee dat er een verborgen geschiedenis bestond achter het christendom, maar anderen waren verontwaardigd of beledigd door de manier waarop Brown de kerk en het geloof voorstelde. Er ontstond ook een debat over hoe feitelijk het boek was, en of Brown plagiaat had gepleegd door Holy Blood - Holy Grail te kopiëren.

In 1993 kwam echter aan het licht dat de priorij van sion niets meer was dan een verzinsel van Plantard. Hij werd ondervraagd door de Franse politie in verband met een corruptieschandaal rond een zakenman genaamd Roger-Patrice Pelat. Tijdens het verhoor gaf Plantard toe dat hij alle documenten over de priorij van sion had vervalst, en dat hij geen afstammeling was van de Merovingen. Hij trok al zijn claims in en zweeg daarna over zijn fantasieën.

Sindsdien hebben veel historici en onderzoekers de onwaarheid van de priorij van sion aangetoond. Er is geen enkel bewijs dat Leonardo da Vinci of enige andere beroemdheid ooit lid was van een dergelijk genootschap, of dat er een geheime bloedlijn bestaat die teruggaat tot Jezus en Maria Magdalena. De priorij van sion is een moderne mythe, die voortkomt uit de verbeelding van een man die zichzelf belangrijker wilde maken dan hij was.

De Da Vinci Code is dus geen betrouwbare bron van historische informatie, maar een spannend verhaal dat gebaseerd is op valse documenten en speculaties. Het boek kan gelezen worden als een fictief werk, dat misschien inspireert tot nadenken over het christendom en de rol van vrouwen in de geschiedenis, maar dat niet serieus genomen moet worden als een weergave van de feiten. Leonardo da Vinci heeft niets te maken met de priorij van sion, maar wel met vele andere aspecten van de kunst, de wetenschap en de cultuur die hem tot een van de grootste genieën aller tijden maken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.