De Cromlech van Rennes-les-Bains is een indrukwekkend monument dat al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Het is een cirkelvormige structuur die bestaat uit staande stenen uit schist van ongeveer 1,5 tot 3 meter hoog.

Schist heeft een aantal energetische kenmerken die het een populaire keuze maken voor gebruik in spirituele praktijken. Het wordt vaak beschouwd als een aardend en beschermend gesteente, en het wordt ook geassocieerd met healing en inzicht.

Hier zijn enkele van de energetische kenmerken van schist:

 • Aarding: Schist wordt vaak beschouwd als een aardend gesteente. Dit kan nuttig zijn voor mensen die zich overweldigd of gestresst voelen.
 • Bescherming: Schist wordt ook beschouwd als een beschermend gesteente, wat betekent dat het kan helpen om iemand te beschermen tegen negatieve energieën. Dit kan nuttig zijn voor mensen die zich kwetsbaar of angstig voelen.
 • Genezing: Schist wordt ook geassocieerd met healing, en het wordt vaak gebruikt om fysieke en emotionele pijn te verlichten. Het wordt ook geassocieerd met inzicht, en het kan helpen om iemand in contact te brengen met zijn of haar innerlijke wijsheid.

Schist kan op verschillende manieren worden gebruikt in spirituele praktijken. Het kan worden gedragen als een steen, het kan worden gebruikt in een meditatieruimte of het kan worden gebruikt om een ​​ruimte te reinigen.

Hier zijn enkele specifieke manieren waarop schist kan worden gebruikt in spirituele praktijken:

 • Als steen gedragen: Schist kan worden gedragen als een steen om zijn energetische eigenschappen te absorberen. Het kan worden gedragen als een halsketting, armband of hanger.
 • In een meditatieruimte: Schist kan worden geplaatst in een meditatieruimte om een ​​gevoel van rust en kalmte te creëren. Het kan ook worden gebruikt om een ​​ruimte te reinigen van negatieve energieën.
 • Om een ​​ruimte te reinigen: Schist kan worden gebruikt om een ​​ruimte te reinigen van negatieve energieën door het rond te wrijven in een cirkelvormige beweging.

Schist is een krachtig en veelzijdig gesteente dat kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan spirituele doeleinden.

Schist ontstaat door metamorfose van sedimentair gesteente. Metamorfose is een proces waarbij gesteente wordt omgezet door hoge temperaturen en drukken.

Schist bestaat uit een verscheidenheid aan mineralen, waaronder mica, veldspaat, kwarts en kleimineralen. De exacte samenstelling van schist hangt af van het type sedimentair gesteente dat is gemetamorfoseerd.

Schist heeft een foliateerde textuur. Dit komt omdat het gesteente is samengesteld uit kleine kristallen die in een bepaalde richting zijn georiënteerd. De kristallen in schist zijn meestal kleiner dan 1 millimeter.

Foliateerde textuur is een type textuur die wordt aangetroffen in metamorfe gesteenten. Het wordt gekenmerkt door het bestaan van platte, parallelle lagen van mineralen. Deze lagen kunnen bestaan uit verschillende mineralen, maar mica is het meest voorkomende mineraal dat foliatie veroorzaakt.

Foliatie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 • De richting van de drukkrachten: Foliatie wordt vaak veroorzaakt door drukkrachten die in een bepaalde richting werken. Deze krachten kunnen worden veroorzaakt door de vorming van bergen of door tektonische platenbewegingen.
 • De samenstelling van het gesteente: Foliatie is meer waarschijnlijk in gesteenten die rijk zijn aan mica of andere platenvormige mineralen.
 • De temperatuur en druk: De temperatuur en druk bij metamorfose kunnen ook de foliatie van gesteente beïnvloeden. Hogere temperaturen en drukken kunnen ervoor zorgen dat de mineralen in het gesteente beter kristalliseren en dat foliatie wordt bevorderd.

Foliatie kan een belangrijke invloed hebben op de eigenschappen van een gesteente. Gesteenten met foliatie zijn vaak sterker en duurzamer dan gesteenten zonder foliatie. Ze zijn ook vaak beter bestand tegen erosie.

In het algemeen is de Cromlech van Rennes-les-Bains een krachtig monument dat een aantal positieve, helende effecten kan hebben op de mens. 

Cromlechs zijn krachtige spirituele plekken om verschillende redenen. Ten eerste zijn ze vaak gelegen op heilige plaatsen, zoals op heuveltoppen of aan de rand van water. Deze plaatsen werden door oude culturen beschouwd als plekken waar de goden woonden of waar het spirituele domein toegankelijk was.

Ten tweede zijn cromlechs vaak symmetrisch gebouwd, met een duidelijke focus op het midden. Symmetrie is vaak verbonden met ideeën over perfectie en balans, die ook geassocieerd worden met het spirituele domein.

Ten derde zijn cromlechs vaak gemaakt van steen, dat in veel culturen wordt gezien als een krachtig spiritueel materiaal. Steen wordt geassocieerd met duurzaamheid, kracht en stabiliteit, die allemaal kwaliteiten zijn die worden toegeschreven aan het goddelijke.

Ten slotte zijn cromlechs vaak gebruikt voor religieuze ceremonies. Mensen kwamen samen bij cromlechs om te bidden, te offeren en andere spirituele praktijken uit te voeren. Deze activiteiten versterkten het spirituele karakter van de locatie.

In Frankrijk zijn er veel cromlechs te vinden, waaronder de Dolmens van Carnac, die een UNESCO Werelderfgoed zijn. Deze cromlechs zijn meer dan 5.000 jaar oud en bestaan uit honderden stenen die in cirkels zijn gerangschikt.

Het exacte aantal cromlechs in Frankrijk en de wereld is niet bekend, omdat er nog veel cromlechs zijn die niet zijn ontdekt of gedocumenteerd. Er zijn echter wel enkele schattingen beschikbaar.

Volgens de website "Megalithic Portal" zijn er in Frankrijk ongeveer 1.500 cromlechs. De meeste van deze cromlechs zijn te vinden in het westen van Frankrijk, in de regio's Bretagne, Normandië en Aquitanië.

In de wereld zijn er naar schatting ongeveer 10.000 cromlechs. De meeste van deze cromlechs zijn te vinden in Europa, maar er zijn ook cromlechs te vinden in Afrika, Azië en Amerika.

De oudste cromlechs zijn ongeveer 6.000 jaar oud. Ze werden gebouwd door neolithische culturen, zoals de Megalitische cultuur. De meeste cromlechs zijn echter gebouwd in de bronstijd, tussen 3.000 en 1.000 jaar voor Christus.

Hier zijn enkele voorbeelden van bekende cromlechs:

 • De Dolmens van Carnac in Frankrijk
 • Stonehenge in Engeland
 • Newgrange in Ierland
 • Maes Howe in Schotland
 • Gobekli Tepe in Turkije
 • Ta' Ħaġrat in Malta

De cromlech van Rennes-les-Bains bestaat uit ongeveer 200 stenen, waarvan de grootste ongeveer 3 meter hoog zijn. De stenen zijn gerangschikt in verschillende cirkels en lijnen, en het complex is ongeveer 1 kilometer lang.

De cromlech van Rennes-les-Bains is gebouwd in de bronstijd, tussen 3.000 en 1.000 jaar voor Christus. Het werd waarschijnlijk gebruikt voor religieuze doeleinden, zoals offerceremonies of rituele dansen.

In de 19e eeuw werd de cromlech van Rennes-les-Bains ontdekt door de plaatselijke priester, Abbé Henri Boudet. Boudet was een fervent aanhanger van de legende van Rennes-le-Château, een mysterie dat draait om de vermeende ontdekking van een schat door de plaatselijke pastoor, Bérenger Saunière. Boudet geloofde dat de cromlech een belangrijke rol speelde in de legende, en hij schreef erover in zijn boek "La Vraie Langue Celtique et le Cromleck de Rennes-les-Bains".

In de jaren 1960 werd de cromlech van Rennes-les-Bains onderzocht door een groep Franse archeologen. De archeologen ontdekten dat de stenen waren gemaakt van een lokale steensoort, bekend als schist. Ze ontdekten ook dat de stenen waren gerangschikt volgens een complex patroon dat nog niet is opgehelderd.

De grootste cirkel van de cromlech is ongeveer 30 meter in diameter. Deze cirkel wordt omringd door een reeks kleinere cirkels, die op hun beurt worden omringd door een reeks lijnen. De lijnen zijn ongeveer 15 meter lang en staan op ongeveer 50 meter afstand van elkaar.

De cromlech van Rennes-les-Bains blijft een mysterieuze plek. Het is nog steeds niet duidelijk wat de exacte functie van het complex was, of wat de betekenis is van het patroon waarin de stenen zijn gerangschikt. De cromlech is echter een belangrijke archeologische vindplaats, en het is een populaire toeristische bestemming.

Hier zijn enkele van de belangrijkste ontdekkingen die zijn gedaan over de cromlech van Rennes-les-Bains:

 • De cromlech is gebouwd in de bronstijd, tussen 3.000 en 1.000 jaar voor Christus.
 • De stenen zijn gemaakt van een lokale steensoort, bekend als schist.
 • De stenen zijn gerangschikt volgens een complex patroon dat nog niet is opgehelderd.
  • Astronomische interpretatie: De lijnen van de cromlech zouden kunnen zijn uitgelijnd met de zon, de maan of andere astronomische objecten. Dit zou kunnen zijn gebruikt om het tijdstip van belangrijke gebeurtenissen vast te stellen, zoals oogstfeesten of religieuze ceremonies.
  • Religieuze interpretatie: De lijnen van de cromlech zouden kunnen zijn gebruikt om een religieus symbool of een heilige plek weer te geven. Dit zou kunnen zijn een plaats voor offerceremonies, rituele dansen of andere religieuze praktijken.

  Het is ook mogelijk dat het patroon van de cromlech een combinatie van deze interpretaties vertegenwoordigt. De lijnen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn gebruikt om astronomische gebeurtenissen te markeren, die dan een religieuze betekenis hadden.

Het is mogelijk dat er een verband is tussen de cromlech van Rennes-les-Bains en de helende bronnen doorheen de geschiedenis. Beiden zijn geassocieerd met healing en spiritualiteit, en ze worden vaak gevonden in dezelfde gebieden.

De cromlech van Rennes-les-Bains is gemaakt van schist, een gesteente dat wordt geassocieerd met healing. Schist wordt vaak gebruikt in spirituele praktijken om een gevoel van rust en kalmte te creëren. Het wordt ook geassocieerd met inzicht en verbinding met de aarde.

Helende bronnen zijn natuurlijk voorkomende bronnen die water bevatten dat wordt verondersteld geneeskrachtige eigenschappen te hebben. Ze zijn al eeuwenlang een populaire bestemming voor mensen die op zoek zijn naar healing.

Het is mogelijk dat de mensen die de cromlech van Rennes-les-Bains bouwden, geloofden dat de schiststenen de helende krachten van de bron versterkten. De cromlech zou een heilige plek kunnen zijn geweest waar mensen samenkwamen om te bidden, te offeren en te genezen.

Hier zijn enkele specifieke manieren waarop de cromlech van Rennes-les-Bains en de helende bronnen verband zouden kunnen hebben:

 • De schiststenen van de cromlech zouden de helende krachten van het water kunnen versterken. De stenen zouden een energieveld kunnen creëren dat het water kan zuiveren en zijn geneeskrachtige eigenschappen kan verbeteren.
 • De cromlech zou een heilige plek kunnen zijn geweest waar mensen samenkwamen om te bidden en te offeren voor genezing. De stenen zouden een symbool van hoop en bescherming kunnen zijn geweest voor mensen die op zoek waren naar genezing.
 • De cromlech zou een plaats kunnen zijn geweest waar mensen rituelen uitvoerden om genezing te bevorderen. De stenen zouden kunnen worden gebruikt om helende energieën te kanaliseren of om contact te maken met de goden of geesten van genezing.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat  de cromlech werd gebouwd om een combinatie van verschillende redenen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.