Wat is de relatie tussen Maria Magdalena en Isis?

Maria Magdalena is een van de meest bekende en mysterieuze figuren uit het christendom. Ze was een volgelinge van Jezus, die hem steunde met haar bezittingen, getuige was van zijn kruisiging en opstanding, en aan wie hij zich als eerste openbaarde na zijn verrijzenis. Maar wie was ze echt? En wat is haar verband met de oude Egyptische godin Isis?

Isis was de godin van de vruchtbaarheid, de magie, de genezing en de wijsheid in het oude Egypte. Ze werd vereerd als de moeder van alle goden en de koningin van de hemel. Ze was getrouwd met haar broer Osiris, de god van de dood en het leven, die vermoord werd door zijn jaloerse broer Seth. Isis zocht en vond de stukken van zijn lichaam, die ze weer aan elkaar plakte met haar magie. Ze werd zwanger van hem door zich te veranderen in een gier en over hem heen te zweven. Ze baarde hun zoon Horus, die later wraak nam op Seth en de troon van Egypte erfde.

Isis werd niet alleen in Egypte aanbeden, maar ook in andere delen van de wereld, zoals Griekenland, Rome, Klein-Azië en India. Haar cultus bereikte ook Palestina, waar ze werd geassocieerd met de Kanaänitische godin Astarte. Sommige geleerden denken dat Maria Magdalena afkomstig was uit Magdala, een stad aan het Meer van Galilea, waar een tempel voor Astarte stond. Mogelijk was Maria Magdalena een priesteres van deze godin, die later bekeerd werd tot het christendom door Jezus.

Er zijn echter ook andere theorieën die een directere link suggereren tussen Maria Magdalena en Isis. Een daarvan is dat Maria Magdalena behoorde tot de Essenen, een joodse sekte die leefde in gemeenschappen in Palestina en Egypte. De Essenen stonden bekend om hun ascetische levensstijl, hun kennis van de mystiek en hun verwachting van een messias. Volgens sommige bronnen reisden de Essenen regelmatig tussen hun vestigingen, en bezochten ze ook de tempels van Isis in Egypte. Daar zouden ze ingewijd zijn in de geheimen van de godin, die later terug te vinden zijn in de gnostische geschriften over Jezus en Maria Magdalena.

Een andere theorie is dat Maria Magdalena niet alleen een volgelinge was van Jezus, maar ook zijn echtgenote of geliefde. Dit idee is gebaseerd op enkele apocriefe teksten, zoals het Evangelie van Filippus en het Evangelie van Maria Magdalena, die een intieme relatie tussen hen beschrijven. Sommigen zien hierin een parallel met het huwelijk tussen Isis en Osiris, die ook broer en zus waren volgens de Egyptische mythologie. Bovendien zou Maria Magdalena zwanger zijn geweest van Jezus, net zoals Isis zwanger was van Osiris. Hun kind zou dan een afstammeling zijn van de goddelijke lijn, die door de eeuwen heen verborgen zou zijn gebleven.

Of deze theorieën waar zijn of niet, is moeilijk te bewijzen of te weerleggen. Wat wel zeker is, is dat Maria Magdalena en Isis beide krachtige vrouwen waren, die een grote invloed hebben gehad op de geschiedenis en de spiritualiteit van vele mensen. Hun verhalen zijn doordrenkt van symboliek, mysterie en schoonheid. Ze inspireren ons om onze eigen innerlijke godin te ontdekken en te eren.

Bronnen:

https://www.parijsvanisis.nl/isis-en-maria-magdalena-door-annine-van-der-meer/
https://www.parijsvanisis.nl/22-juli-sirius-isis-maria-magdalena/
https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/maria-magdalena/
https://y-jesus.org/dutch/more/jmm-jezus-en-maria-magdalena-waren-ze-getrouwd/
https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-archeologie/a44514509/maria-magdalena

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.