Hier zijn enkele boeken die melding maken van de legende dat Maria Magdalena na de dood en opstanding van Jezus naar Frankrijk vluchtte en daar een bloedlijn startte, zowel met als zonder Jezus:

 1. "Holy Blood, Holy Grail" door Michael Baigent, Richard Leigh, en Henry Lincoln

  • Dit boek populariseerde de theorie dat Maria Magdalena naar Frankrijk kwam en daar een bloedlijn van Jezus voortzette. Het boek verbindt deze bloedlijn met de Merovingen, een vroeg-middeleeuwse dynastie in Frankrijk.
 2. "The Da Vinci Code" door Dan Brown

  • Hoewel fictief, bouwt dit populaire boek voort op de theorieën uit "Holy Blood, Holy Grail" en suggereert dat Maria Magdalena een bloedlijn van Jezus voortzette die tot in de moderne tijd doorloopt.
 3. "The Expected One" door Kathleen McGowan

  • Dit boek is het eerste in een trilogie waarin wordt gesuggereerd dat Maria Magdalena naar Frankrijk vluchtte en een bloedlijn voortzette. De trilogie onderzoekt de verborgen geschiedenis en de geheime tradities rond Maria Magdalena.
 4. "Bloodline of the Holy Grail: The Hidden Lineage of Jesus Revealed" door Laurence Gardner

  • Gardner onderzoekt de mogelijkheid van een koninklijke bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena, en hoe deze bloedlijn zich door de geschiedenis heen zou hebben voortgezet.
 5. "Mary Magdalene, Princess of Orange: Mary Magdalene's Last Legacy, the Arma Christi and the Descendants of Jesus" door Ralph Ellis

  • Dit boek suggereert dat Maria Magdalena naar Frankrijk kwam en een bloedlijn van Jezus voortzette, met een specifieke focus op de symboliek en historische context van deze theorie.
 6. "The Templar Revelation: Secret Guardians of the True Identity of Christ" door Lynn Picknett en Clive Prince

  • Dit boek onderzoekt de rol van de Tempeliers en hun connectie met Maria Magdalena en suggereert dat zij een bloedlijn van Jezus in Frankrijk beschermden.
 7. "Rex Deus: The True Mystery of Rennes-Le-Château and the Dynasty of Jesus" door Marilyn Hopkins, Graham Simmans, en Tim Wallace-Murphy

  • De auteurs stellen dat een geheime dynastie, de Rex Deus, afstamt van Jezus en Maria Magdalena en zich in Frankrijk vestigde.
 8. "The Magdalene Legacy: The Jesus and Mary Bloodline Conspiracy" door Laurence Gardner

  • Dit boek is een vervolg op Gardner's eerdere werk en onderzoekt verder de theorieën over een bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena die zich in Frankrijk vestigde.
 9. "In the Footsteps of Jesus and Mary Magdalene: The Crystal Keys Series" door Ana Jones

  • Deze serie onderzoekt de spirituele en historische reis van Jezus en Maria Magdalena, inclusief de mogelijkheid van een bloedlijn die zich in Frankrijk voortzette.
 10. "The Lost Gospel: Decoding the Ancient Text that Reveals Jesus' Marriage to Mary the Magdalene" door Simcha Jacobovici en Barrie Wilson

  • Dit boek onderzoekt een oud manuscript dat zou suggereren dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren en een familie begonnen, met mogelijke connecties naar Frankrijk.
 11. "The Jesus Papers: Exposing the Greatest Cover-Up in History" door Michael Baigent

  • Dit boek onderzoekt verschillende controversiële theorieën over Jezus en Maria Magdalena, waaronder de mogelijkheid van een bloedlijn in Frankrijk.
 12. "The Secret Teachings of Mary Magdalene: Including the Lost Verses of The Gospel of Mary, Revealed" door Claire Nahmad en Margaret Bailey

  • Dit boek combineert spirituele leringen met de theorie dat Maria Magdalena naar Frankrijk ging en daar een belangrijke spirituele en fysieke erfenis achterliet.
 13. "The Mary Magdalene Tradition: Witness and Counter-Witness in Early Christianity" door Holly E. Hearon

  • Hoewel meer academisch van aard, onderzoekt dit boek de tradities en legenden rond Maria Magdalena, inclusief de theorieën over haar vlucht naar Frankrijk.
 14. "The Lost Treasure of the Knights Templar: Solving the Oak Island Mystery" door Steven Sora

  • Dit boek onderzoekt de connecties tussen de Tempeliers, Maria Magdalena, en de mogelijkheid van een verborgen bloedlijn in Frankrijk.
 15. "The Priory of Sion: Hoax, Conspiracy, or Secret Society?" door Jean-Luc Chaumeil

  • Dit boek onderzoekt de beweringen van de Priory of Sion, een vermeende geheime genootschap die beweert dat Maria Magdalena naar Frankrijk kwam en een bloedlijn van Jezus voortzette.

Deze boeken variëren van historische fictie tot non-fictie en speculatieve geschiedenis, en behandelen de theorieën over Maria Magdalena's vlucht naar Frankrijk en de mogelijke voortzetting van een bloedlijn van Jezus.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.