27. Onbaatzuchtig dienen (Parmarth)

Liefdadigheid is een daad die regelmatig of zonder al te veel regelmaat wordt beoefend. Dienen is daarentegen een houding, een manier van zijn. Parmarth is het niet voor zichzelf maar toch in harmonie met de wereld leven, terwijl men zijn taak op de juiste wijze vervult. Het bewustzijn van het moment is aldoor aanwezig.

Parm betekent allerhoogste, en Arth is drijfveer; het doel waarom men iets doet. Dat wat men doet voor de allerhoogste is parmarth. Deze allerhoogste kan God zijn of iets anders waaraan men zijn bestaan heeft gewijd. Het is het opgeven van het egoïsme voor iets hogers.

Wanneer de speler zijn rol in het spel begrijpt en weet dat het individuele ik slechts een voertuig is voor het verwezenlijken van het allerhoogste, bekommert hij zich niets meer zo over de dingen die men doet. Hij vervult zijn taak en speelt zijn rol in het spel. Hij weet niet wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn van zijn daden, maar wanneer hij zijn taak volbrengt zonder te denken aan zijn rechten en beloningen, wordt hij onbaatzuchtig. Dan worden al zijn handelingen parmarth.
Leven door te dienen is alleen mogelijk wanneer de speler zich realiseert dat de rechten volgen op de plichten en dat beloning de vrucht is van daden. Plichten en eer (beloning) zijn de bijproducten van het spel, maar niet het uiteindelijke doel. Want zolang de speler leeft in een lichaam met vijf handelende organen, zijn karma's onvermijdelijk.
De keus is of men zich bezorgd maakt over de beloning en straf, eer of verguizing, of dat men zijn leven wijdt aan het begrijpen van de aard van het spel en, wat er ook gebeurt, doorgaat met het vervullen van zijn taak.

De beloning is niet in iemands handen. Er zijn ontelbare factoren die de uitkomst van elk kortstondig moment bepalen. Wat eruit voortkomt is dat wat mogelijk was op dat moment. Wanneer men geen hoop en verlangen koestert, wordt elk moment een voltooiing in zichzelf. Wanneer men afstand doet van de valse ideeën over verlies en winst komt men op het vlak van het onbaatzuchtige dienen.
Onbaatzuchtig Dienen is een pijl die de speler meeneemt naar Het Menselijke Vlak (41). Als men zijn plicht op de juiste manier vervult en zichzelf wegcijfert bij wat gedaan moet worden, veroorzaakt dit een loslaten van de greep der identificaties, de voornaamste behoefte van de derde chakra. Het individuele houdt op met bestaan als een afzonderlijke eenheid en wordt een onderdeel van het grotere geheel. Ook het leven 
van bijvoorbeeld Albert Schweitzer en Martin Luther King zijn een voorbeeld hiervan. 

Onbaatzuchtig dienen is het laatste vakje dat de speler moet passeren in de derde rij, de derde chakra. Van hieruit komt men op het Vlak van Evenwicht, het vlak van geloof en toewijding.

Verder naar 41. Het Hemelse Vlak

 

 

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse